โลโก้เว็บไซต์ เทคนิคการตรวจติดตามเพื่อควบคุมและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เทคนิคการตรวจติดตามเพื่อควบคุมและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 พฤศจิกายน 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2109 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

เทคนิคการตรวจติดตามเพื่อควบคุมและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า

โดย สามารถ สาลี

จำนวน 25 หน้า

ปี 2562

ส่วนสนับสนุนการดําเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง (สคล.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศูนย์ความร่วมมือ มทร.ล้านนา และ มจธ. เพื่อมูลนิธิโครการหลวง และกิจกรรรมวิชาการ

 

เกี่ยวกับหนังสือ

หนังสือ "เทคนิคการตรวจติดตามเพื่อควบคุมและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า" เป็นคู่มือที่มุ่งเน้นการใช้เทคนิคและเครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจสอบ, ควบคุม, และวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงงานขนาดกลางและเล็ก โดยเฉพาะ. หนังสือนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้กระบวนการเชิงสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจและปรับปรุงการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิต, พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการติดตามและการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ISO 50001. หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในด้านการจัดการพลังงาน, วิศวกรรม, และผู้ที่สนใจในการประหยัดและใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

 

มีประเด็นสำคัญ 4 ข้อดังนี้

  1. การจัดการพลังงานในโรงงาน: การใช้เทคนิคและเครื่องมือในการจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงานขนาดกลางและเล็ก โดยใช้กรณีศึกษาจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงเป็นตัวอย่าง

  2. เทคนิคการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ: แนะนำการใช้เทคนิคการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ เพื่อวิเคราะห์และควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิต

  3. การตรวจติดตามและวิเคราะห์การใช้พลังงาน: การตรวจติดตามและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า โดยอิงตามมาตรฐาน ISO 50001 ในการจัดการพลังงาน

  4. การวิเคราะห์ข้อมูลและพฤติกรรมการใช้พลังงาน: การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานและการศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงาน เพื่อหาวิธีลดการใช้พลังงานและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

 

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร pdf คลิกที่นี่

Flipbook | คลิก

 

 

 คำค้น : rkc

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon