โลโก้เว็บไซต์ โครงการ สื่อสารสัมพันธ์ มทร.ล้านนา 2566 (RMUTL Talk 2023 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการ สื่อสารสัมพันธ์ มทร.ล้านนา 2566 (RMUTL Talk 2023

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 ธันวาคม 2566 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 1826 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี ผศ.สันติ ช่างเจรจา และ รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ ร่วมบรรยายภายใต้โครงการ สื่อสารสัมพันธ์ มทร.ล้านนา 2566 (RMUTL Talk 2023) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย ให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการบรรจุตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567

ที่มา : นางสาวชูขวัญ แสงทอง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon