โลโก้เว็บไซต์ สพร 19 เชียงใหม่ ร่วมกับ มทร.ล้านนา และ มนช.  จัดการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรการปลูกพืชภายใต้โรงเรือนร่วมกับระบบ Internet of Things (IoT) สําหรับการเกษตร (IoT for Smart Greenhouse) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สพร 19 เชียงใหม่ ร่วมกับ มทร.ล้านนา และ มนช. จัดการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรการปลูกพืชภายใต้โรงเรือนร่วมกับระบบ Internet of Things (IoT) สําหรับการเกษตร (IoT for Smart Greenhouse)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 ธันวาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1374 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  จัดการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตร การปลูกพืชภายใต้โรงเรือนร่วมกับระบบ Internet of Things (IoT) สําหรับการเกษตร (IoT for Smart Greenhouse) ระหว่างวันที่ 12 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะที่เกี่ยวกับการสร้างโรงเรือนร่วมกับระบบ  IoT สำหรับการเกษตร ให้แก่ผูู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร หรือที่เกี่ยวข้อง หรือแรงงานในสถานประกอบกิจการ ที่สนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน โดยมี นายชัชวาล สิงห์อุสา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดการอบรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดการอบรม และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ระบบ IoT เทคโนโลยีโรงเรือน และได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ อาจารย์พิเชษฐ์ ทานิล รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้เรื่อง การจัดการในระบบโรงเรือน  ณ อาคาร C3 ชั้น 3 ห้อง 305 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

 

ในช่วงบ่าย  นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการฝึกอบรมในชั้นเรียน พร้อมพูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรมอย่างเป็นกัยเอง จากนั้น นายวัชระ กิตติวรเชฏฐ์ ผู้รับผิดชอบงานส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การออกแบบโรงเรือน พร้อมนำชมโรงเรือนสาธิต ณ หน่วยวิจัยพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ข้อมูล ชัชวาล สิงห์อุสา
ภาพ  เกรียงไกร ศรีประเสริฐ, รัตนาภรณ์ สารภี
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon