โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครรับทุนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือเอก ณ มหาวิทยาลัยยูนนาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รับสมัครรับทุนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือเอก ณ มหาวิทยาลัยยูนนาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 826 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยยูนนาน(Yunnan University) ผ่านสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุณหมิง เรื่องการรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับทุนรัฐบาลจีน ประจำปี 2559 ให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยยูนนาน ผู้ที่สนใจสามารถดูรายเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หรือสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา www.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ แวดวงอุดมศึกษา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยยูนนาน หมายเลขโทรศัพท์ (86-871) 65031756  e-mail : lxdk@ynu.edu.cn ทั้งนี้ เอกสารการสมัครรับทุนต้องส่งไปยังมหาวิทยาลัยยูนนานก่อนวันที่ 25 มีนาคม 2559


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา