โลโก้เว็บไซต์ ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการแต่งตั้งผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการแต่งตั้งผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 119 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon