โลโก้เว็บไซต์ จดหมายข่าวจากงานวิเทศสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จดหมายข่าวจากงานวิเทศสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 1587 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดทำ RMUTL Newsletter ฉบับปฐมฤกษ์ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยน และทุนการศึกษาต่างๆให้กับชาว RMUTL ทุกท่าน งานวิเทศสัมพันธ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า Newsletter จะช่วยเป็นสื่อกลางที่ดีในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับทุกท่าน   ขอบคุณข้อมูลจากงานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา 

   

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา