โลโก้เว็บไซต์ มรภ.เชียงราย เข้าศึกษาดูงานกลุ่มวิชาภาษาตะวันออก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มรภ.เชียงราย เข้าศึกษาดูงานกลุ่มวิชาภาษาตะวันออก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 พฤศจิกายน 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 589 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์สุชาดา  อรุณศิโรจน์ หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาตะวันออกและคณาจารย์กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต้อนรับคณาจารย์โปรแกรมภาษาและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอนและร่วมหารือหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่21 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา