โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดอบรม CDIO-Advanced Program | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดอบรม CDIO-Advanced Program

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 พฤศจิกายน 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 529 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการ มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอระดับสูง  CDIO-Advanced Program 2016 :Component 3 Workshop 3-Innovating Teching and Learning Space) ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ล้านนา โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน  - 2 ธันวาคม 2559  โดยมีผู้แทนคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ และมีวิทยากรจาก Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ บรรยายให้ความรู้ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา