โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วม MOU 3 ฝ่าย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วม MOU 3 ฝ่าย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 ธันวาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 628 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ร่วม MOU 3 ฝ่าย

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง 3 ฝ่าย กับนายก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และดร.ชุมพล เที่ยงธรรม ประธานศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาวาเรียกับประเทศไทย (Bavarian – Thai Academic Cooperation CenterBTACC) ณ อาคารซีพีทาวเวอร์ สีลม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

โดยบันทึกข้อตกลง 3 ฝ่าย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาวาเรียกับประเทศไทย BTACC มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศชาติทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม อันส่งผลทำให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันโดยรวมของคู่สัญญาทั้งสามฝ่ายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา