โลโก้เว็บไซต์ ประกาศร่างของเขตของงาน (TOR) จ้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการและห้องสมุด ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  จำนวน 1 รายการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศร่างของเขตของงาน (TOR) จ้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการและห้องสมุด ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 ธันวาคม 2559 โดย นางสาวณัฐกานต์ สถิรภัทรกุล จำนวนผู้เข้าชม 580 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายละเอียดตามเอกสารแนบ :

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/12/20161202144647_14729.pdf

ระยะเวลาพิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 2-8 ธันวาคม 2559

ทั้งนี้โปรดดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.thออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา