โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมสตรอเบอร์รี่ผสมนำผึ้ง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมสตรอเบอร์รี่ผสมนำผึ้ง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 มกราคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 1065 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ป่าก๋อย และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมสตรอเบอร์รี่ผสมนำผึ้ง โดยทำ 2 วิธี คือ 1. มีส่วนผสมของน้ำนม และ 2. ไม่มีส่วนผสมของน้ำนม ให้แก่วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้งป่าก๋อย 143 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ในวันที่ 5 มกราคม 2560 เพื่อใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง และสตรอเบอร์รี่ ในการการทำไอศกรีมสตรอเบอร์รี่ผสมน้ำผึ้ง การคิดต้นทุน ฯลฯ บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นไปอย่างสนุกสนาน เข้าใจง่าย และได้เรียนรู้ส่วนผสมไอศกรีมสตรอเบอร์รี่ผสมน้ำผึ้ง ว่ามีอะไรบ้าง แต่ละอย่างใช้จำนวนเท่าใด และวิธีการทำไอศกรีมไอศกรีมสตรอเบอร์รี่ผสมน้ำผึ้ง ทำแล้วสามารถรับประทานได้ รสชาติอร่อย และสามารถนำไปเป็นอาชีพได้ในอนาคตอีกด้วย

ข่าว/ภาพ : โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา