โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 มกราคม 2560 โดย นางสาวณัฐกานต์ สถิรภัทรกุล จำนวนผู้เข้าชม 492 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ :

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/01/20170112135311_45184.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา