โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยฯ คว้ารางวัล Popular Vote 2 รางวัล ในการแข่งขันโครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest 2016 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยฯ คว้ารางวัล Popular Vote 2 รางวัล ในการแข่งขันโครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest 2016

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 มกราคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1175 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2560 ที่ The Street Ratchada กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมแข่งขัน โครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest 2016

สวทช. ผนึกกำลัง เชฟรอน และพันธมิตร จัดเมกเกอร์แฟร์ ปี 2 
ต่อยอดความสำเร็จวัฒนธรรมแห่งการประดิษฐ์และสร้างสรรค์ วางรากฐานประเทศไทย 4.0

ริษัท เชฟรอนประเทศไทย จำกัด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพันธมิตร จัดงานมหกรรมแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ที่ใหญ่ “Bangkok Mini Maker Faire ปี 2” ทำของมาอวด” รวมพล “เมกเกอร์” (นักสร้างสรรค์ นักประดิษฐ์) ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมนักสร้างสรรค์ นักประดิษฐ์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง อันเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0  ณ ศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2560

โดยทีม TONY CISAT ประกอบด้วยนายพรพิพัฒน์  คูหะสุวรรณ และนายภูพิงค์  ปรารมภ์ นักศึกษาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีอาจารย์กอปรพร  นุกูลคาม , อาจารย์วีระศักดิ์ สวนจันทร์ , อาจารย์เอกชัย ล่ามคำ , อาจารย์บวรศักดิ์ สมเคราะห์ และอาจารย์เพ็ญวรัตน์ เซ็นนันท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาสามารถคว้ารางวัล POPPULAR VOTE  ประเภทอาชีวะ 2 รางวัล จากผลงาน “โดม Hemisphere เพื่อปรับสภาวะทางอารมณ์ของผู้สูงอายุ ให้อยู่ในสภาวะปกติ” รับเงินรางวัลรวม 20,000 บาท

งาน Bangkok Mini Maker Faire ปี 2 ถือเป็นมหกรรมการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเมกเกอร์จากทั่วประเทศไทยนำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ร่วมจัดแสดงกว่า 60 บูธ พร้อมด้วยกิจกรรมน่าสนใจเพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในวัฒนธรรมเมกเกอร์ อาทิ เวิร์กชอปสำหรับผู้รักการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ การทำงานศิลปะบนผืนผ้า ไปจนถึงการประกอบโดรน การแข่งขันหุ่นยนต์เห่ย การโชว์ขบวนพาเหรดแห่งแสงไฟและเสียงดนตรี นอกจากนั้น ยังมีการประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์ ในระดับนักเรียน-นักศึกษาสายสามัญและอาชีวศึกษา ในรายการ “Enjoy Sciences: Young Makers Contest” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต โดยในครั้งนี้ได้กำหนดหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ” โดยผลงาน โดม Hemisphere เพื่อปรับสภาวะทางอารมณ์ของผู้สูงอายุ ให้อยู่ในสภาวะปกติ ได้รับความสนใจและผลการลงคะแนนจากผู้เข้าร่วมงานสูงสุดข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก : นางสาวสิริญญา ณ นคร (นักประชาสัมพันธ์)
ขอบคุณภาพจาก : 
Prearchcisat Facebook
ติดตามผลงานน้องๆ นศ.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ที่ https://www.facebook.com/Prearchcisat/?fref=tsออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา