โลโก้เว็บไซต์ คลินิกเทคโนโลยี จับมือกับสาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการคาราวานวิทยาศาสตร์ 2560 ส่งเสริมการเรียนรู้แก่เยาวชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คลินิกเทคโนโลยี จับมือกับสาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการคาราวานวิทยาศาสตร์ 2560 ส่งเสริมการเรียนรู้แก่เยาวชน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 มกราคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 944 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับสาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนมีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนาน  ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2560
         สำหรับการร่วมจัดนิทรรศการครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรม การสาธิตการทำแยมสับปะรด นิทรรศการโครงการฝนหลวง กิจกรรมการระบายสีเครื่องบินเล็กจากโฟม การสาธิตการทำสบู่ใสล้างหน้าสับปะรด  โดยมีนักเรียนและประชาชนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมในบูทนิทรรศการจำนวนมาก กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         ข่าว : จารุวรรณ สุยะ
         ภาพ : คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง
         ที่มาของข่าว : สุนิสา ติ๊บคำ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา