โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชิญชวนส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.


เชิญชวนส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http:journal.yru.ac.th

>> รายละเอียดแนบ