โลโก้เว็บไซต์ Real Team Formula คว้าอันดับ 5 คะแนนรวม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Real Team Formula คว้าอันดับ 5 คะแนนรวม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 684 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        Real Team คว้าที่ 5 คะแนนรวม รายการ TSAE Auto Challenge 2015-2016 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้าที่ 5 จากการแข่งขัน TSAE Auto Challenge Student Formula 2015- 2016 ระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2559 ณ สนามปทุมธานีสปีดเวย์ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี การแข่งขันรายการ TSAE Auto Challenge  Student Formula  จัดโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย (สวยท.) Society of Automotive Engineers Thailand (TSAE) โดยมีจุดประสงค์หลัก เพื่อการพัฒนาทักษะทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ ให้แก่นิสิต และนักศึกษาสถาบันต่างๆ ซึ่งจะทำการแข่งขันปีละ 1 ครั้ง ครั้งแรกจัดขึ้นในปี 2005 เป็นการแข่งขันในรูปแบบ ยานยนต์ประหยัดพลังงาน จากนั้นจึงเปลี่ยนมาเป็นการแข่งแบบ ฟอร์มูล่า ในปี 2007 และได้ปรับเปลี่ยนมาใช้กฏกติกาสากลแบบฟูลออฟชั่นในปี 2008 รายการ Auto Challenge ถือเป็นการแข่งขันที่จะสามารถก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติได้ โดยทีมผู้ชนะเลิศในประเทศไทย จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดโดย JSAE และทีมที่สามารถผ่านด่านที่ญี่ปุ่น ก็จะได้เข้าร่วมการแข่ง Formula SAE Student ชิงแชมป์โลก แบ่งการแข่งขันทั้งหมด 8 รายการ Design‚ Presentation‚ Cost‚ Skid Pad‚ Acceleration‚ Autocross‚ Endurance และ Fuel Efficiency มีทีมคณะวิศวกรรมเข้าร่วมแข่งขันกว่า 30 ทีม จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย สำหรับทีม Real Team ประกอบด้วย  

1. นายสินชัย        วงค์สุริยา                                                        12.   น.ส.ศลิษา        ณ เชียงใหม่

2.       นายวรวัฒน์      ปัญญาคำ                                                  13.   น.ส.เมธาวี        เตรียมอ้าย

3.       นายวิชญพงษ์    อุทานันท์                                                 14.   นายจักรพล      เมืองโพธิ์

4.       นายอนุวัฒน์      บุญอ้วน                                                    15.   นายนฤมิตต์      วโรกร

5.       นายธีรวัฒน์      ฟองทา                                                      16.   นายเดชาวัฒน์    ดำยา

6.       นายณัฐพล       อินตาพรหม                                               17.   นายอนุชิต        เกตุทะจันทร์

7.       นายณัฐวุฒิ       บุญพามี                                                     18.   นายสิขเรศ       เขื่อนเพชร

8.       นายสุเมธ         ไชยพรหมมา                                              19.   นายสุธีร์          มูลเทพ

9.       นายอภิวิชญ์      เอื้อธรรม                                                    20.   นายสหรัฐ        อ้างอิง

10.   นายอนุรักษ์      เปี้ยกาวี                                                        21.   นายวันทิตย์      นายหน่อ

11.   นายธนวัฒน์      ธรรมป้อก

        ดยมี อ.มนู  ปัญญาคำ‚ อ.เอกรัฐ  จันทร์ประเสริฐ‚ อ.ณัฐรัตน์  ปานานนท์‚ อ.เมธัส  ภัททิยธนี และ อ.วศิน  วงค์คำ เป็นอาจารย์ทีมปรึกษา สำหรับการแข่งขัน โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งทีมร่วมแข่งขันภายใต้ชื่อ Real Team  โดยมีผลการแข่งขัน  อันดับที่ 5 คะแนนรวมทุกรายการ‚ อันดับที่ 2 ด้านอัตราเร่ง Acceleration ‚ อันดับ 3 ด้านความทนทาน Endurance‚ อันดับ 6 ด้านการขับขี่แบบ Autocross‚ อันดับ 8 ด้านประหยัดน้ำมัน Fuel Efficiency‚ อันดับ 10 ด้านการออแบบ Design‚ ด้านราคาและความคุ้มค่า Cost‚ ด้านการนำเสนอ Presentation  

  

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา