โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 1/2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 1/2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 มกราคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 624 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 07.30 น. ผศ.ธวัชชัย พึ่งธรรม ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี  เป็นผู้แทน รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย อ.อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผอ.กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ร่วมงานสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 1/2560 ณ ลานกิจกรรมศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อราชการและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานที่เป็นสมาชิกสภากาแฟ ในโอกาสนี้ ศ.นพ.อาวุธ ศรีสุกรี รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ โดยได้รับเกียรติจากนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานและกล่าวแสดงความชื่นชมกับกิจกรรมดีๆของสมาชิกสภากาแฟเวียงเจ็ดลินที่ยังเหนียวแน่นและร่วมมือกันอย่างอบอุ่น และในโอกาสเดียวกันนี้ผู้แทนจาก มทร.ล้านนา ได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่หน่วยงานสมาชิกสภากาแฟเวียงเจ็ดลินที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานครบรอบ 12 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยที่ผ่าน (ภาพ/ข้อมุล : อ.อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา