โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมจัดแสดงผลงานและแข่งขันในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมจัดแสดงผลงานและแข่งขันในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 886 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ที่  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมจัดแสดงผลงานและแข่งขันในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2560
โดยในปีนี้ได้นำผลงาน สิ่งประดิษฐ์เพื่อความยั่งยืนได้แก่ เครื่องดักจับกลุ่มควันโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูงสำหรับโรงบ่มใบยาสูบ
ในบูธ N11 EH102-104 โดยมี อ.วิสูตร อาสนวิจิตร, อ.อภิชาติ ใสงาม อาจารย์ประจำหลักสูตร และ นายจตุพร ร้องเสียง,
นายทิวา วรสินศักดิ์ นักศึกษาประจำหลักสูตร เข้าร่วมงานและแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่นำไปจัดแสดง ในครั้งนี้


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : อ.วิสูตร อาสนวิจิตร ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา