โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมนำเสนอผงานในการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญร่วมนำเสนอผงานในการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ


ขอเชิญร่วมนำเสนอผงานในการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมและการเรียนรู้ควบคู่การทำงาน” ในวันที่ 24-26 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

>> รายละเอียดเพิ่มเติม