โลโก้เว็บไซต์ นักเทคโนฯ วิทยบริการฯ อบรมพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ฯ นศ.การตลาด คณะบริหารฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักเทคโนฯ วิทยบริการฯ อบรมพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ฯ นศ.การตลาด คณะบริหารฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 1081 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. และวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ที่ผ่านมา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ประกอบด้วย นายออมทรัพย์ อินกองงาม นายภรัญยู ใจบำรุง และนายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ เป็นวิทยากรบรรยายอบรมการพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ได้มาตรฐานสากล ICDL แก่ นักศึกษาา ชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา

โดยรายละเอียดการอบรม คือ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จะเป็นหลักหลักสูตร Spreadsheet และ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หลักสูตร Word Processing โดยเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา Pre-Co-Operative Education and Job Internship in Business Administration เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้มีทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  


  ที่มา : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวสว.มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา