โลโก้เว็บไซต์ ร่วมกิจกรรม Bye Nior SAP  ABCM  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่วมกิจกรรม Bye Nior SAP ABCM

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มีนาคม 2560 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 802 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 มีนาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม Bye Nior SAP  ABCM Startups Thailand 4.0  มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในชั้นปีสุดท้ายรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และทางสถาบันถ่ายทอดเทคนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ร่วมกิจกรรมนี้ โดยการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ ผ่านทางจอโปรเจคเตอร์ และเผยแพร่ทางโทรทัศน์ วงจรปิดพร้อมทั้งบันทึกภาพนิ่งกิจกรรมทั้งหมด

ภาพ/ข่าว : นายจักรินทร์ ชื่นสมบัติ


คำค้น : Bye Nior SAP ABCM





ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา