โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชนะเลิศคลิปวิดีโอจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาสาขาการบัญชี ชนะเลิศคลิปวิดีโอจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มีนาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 248 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 25 มีนาคม 2560 ดร.วรวิทย์ เลาหเมทนี พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาบัญชี มทร.ล้านนา ในชื่อทีม Independence เข้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแข่งขันคลิปวีดีโอในหัวข้อเรื่อง “จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ ประจำปี 2560 ณ หอประชุม ม.เชียงใหม่ โดยได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา