โลโก้เว็บไซต์ โครงการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษา(เวทีวิจัย ปีการศึกษา2559) ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 และมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2559  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษา(เวทีวิจัย ปีการศึกษา2559) ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 และมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 พฤษภาคม 2560 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 1809 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการนำเสนองานวิจัยและเพื่อคัดสรรผลงานวิจัยของนักศึกษาที่สามารถนำไปต่อยอดนำเสนอ ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ เพื่อเป็นเวทีในการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นให้กับอาจารย์นักวิจัย เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการทำงานวิจัยต่อไป

สิ้นสุดการสนทนาผ่านแชท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา