โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญผู้สนใจชมนิทรรศการ UNIZEEP ผลงานปริญญานิพนธ์นักศึกษาออกแบบเครื่องเรือน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญผู้สนใจชมนิทรรศการ UNIZEEP ผลงานปริญญานิพนธ์นักศึกษาออกแบบเครื่องเรือน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 536 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นิทรรศการ “UNIZEEP”

วิชาเอกออกแบบเครื่องเรือน หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะจัดนิทรรศการ “UNIZEEP” นิทรรศการแสดงผลงานปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาออกแบบเครื่องเรือน ชั้นปีที่ 4 ภายใต้แนวความคิดการออกแบบเครื่องเรือนภายในห้องนอนให้มีความเป็นเอกลักษณ์ และบอกเล่ารูปแบบสไตล์การใช้ชีวิตที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันโดยคนรุ่นใหม่  ภายในแสดงผลงานของนักศึกษา 32 คน 32 ผลงาน รวมกลุ่มจัดแสดงตาม STYLE 6 ชุด โดยจะจัดแสดงผลงานระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

ภายในงานนอกจากจะมีการแสดงผลงานของนักศึกษาแล้ว ยังมีการเสวนาภายใต้หัวข้อ “เทรนด์และสไตล์ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์” โดยได้รับเกียรติจากคุณขวัญชัย  สุธรรมซาว ประธานกรรมธิการสถาปนิกล้านนาและผู้ก่อตั้งสำนักงานสถาปนิกแผลงฤทธิ์, คุณวิเชียร  ทองแดง C.E.O บริษัท ดีทองแดง จำกัด บริษัทรับออกแบบตกแต่งภายในและคุณธนพล  รุ่งวรกุล ศิษย์เก่าสาขาออกแบบเครื่องเรือน มทร.ล้านนา และผู้จัดการบริษัท ไอเดีย สตูดิโอ จำกัด    


พิธีเปิดงานนิทรรศการ “UNIZEEP”

(นิทรรศการผลงานนักศึกษาออกแบบเครื่องเรือนชั้นปีที่ 4)

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560

ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม  2560

16:00 น. – 17.30 น. ชมการแสดง “ดนตรีและจิตวิญญาณ” โดย ผศ.บุญรัตน์ ณ วิชัย และทีมงาน

16:30 น. – 18.00 น. แขกผู้มีเกียรติ ลงทะเบียน-พร้อมรับอาหารว่าง

18:00 น. – 19.00 น. การเสวนาภายใต้หัวข้อ “เทรนด์และสไตล์ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์”โดยวิทยากรแขกรับเชิญ

1. คุณขวัญชัย สุธรรมซาว ประธานกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา และผู้จัดการ บริษัทแผงฤทธิ์ จำกัด

2. คุณ วิเชียร ทองแดง ผู้จัดการและเจ้าของร้าน LAVARIN

3. คุณ ธนพล รุ่งวรกุล ผู้จัดการ บริษัท ไอเดีย สตูดิโอ จำกัด

19.00 น. – 19.10 น. กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติมาร่วมพิธีเปิดงาน  โดยคุณวิศิษฎ์ อริยะ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

19:10 น. – 19.20 น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดนิทรรศการ UNIZEEP โดยอาจารย์ นายพิพัฒน์ ปัญญา อาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบเครื่องเรือน)

19.20 น. -  19.30 น. กล่าวพิธีเปิดงาน โดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

19.30 น.               มอบของที่ระลึกให้แก่ท่านประธานในพิธีฯ

19.40 น. ชมนิทรรศการผลงานนักศึกษาออกแบบเครื่องเรือนชั้นปีที่ 4  
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา