โลโก้เว็บไซต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมชุมชนบ้านป่าหญ้าไทรโครงการย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมชุมชนบ้านป่าหญ้าไทรโครงการย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 พฤษภาคม 2560 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 632 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

8 พฤษภาคม 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง"บ้านป่าหญ้าไทร ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนบ้านป่าหญ้าไทร โครงการย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ โดยอาจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และนางสาวนันภัทร ไชยสวัสดิ์ ครู กศน.อำเภอพร้าว ได้ร่วมกันนำเสนอผลงานและแผนการดำเนินงาน 3 ปีของแผนพัฒนาโครงการพระราชดำริดอยม่อนล้าน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านนายอำเภอพร้าว ท่านรองอธิการบดี มทร.ล้านนา และหัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในโอกาสที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าพื้นที่บ้านป่าหญ้าไทร ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขอคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และ ครู ศศช.กศน.อำเภอพร้าว ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาอาชีพให้กับชุมชุนบ้านป่าหญ้าไทร

ภาพ/ข่าว : นายไพโรจน์ วรพจน์พรชัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา