โลโก้เว็บไซต์ บริษัทสยามซิตี้ประกันภัยมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มทร.ล้านนา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บริษัทสยามซิตี้ประกันภัยมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 460 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รับมอบทุนการศึกษา จากตัวแทนบริษัท สยามซิตี้ประกันชีวิต  จำนวนเงิน  3 แสนบาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา มทร.ล้านนา ทั้งนี้ ทางบริษัทสยามซิตี้ประกันชีวิต เป็นบริษัทที่ดูแลเรื่องประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา มทร.ล้านนา และยังได้หารือถึงแนวทางการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย 


คลังรูปภาพ : มอบทุน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา