โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 มิถุนายน 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 696 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 อาจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พร้อมด้วย ดร.ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ และบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ณ หน่วยพิธีสวนดอก เพื่อช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เสริมสิริมงคลทำให้ประชาชนชาวเชียงใหม่อยู่เย็นเป็นสุข อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อที่ดีงามให้คงอยู่สืบไปด้วย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนชาวเชียงใหม่เข้าร่วมพิธี    ซึ่งประเพณีทำบุญเมืองและพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ถือเป็นพิธีที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งในหลาย ๆ ด้าน คือเป็นการให้กำลังใจและบำรุงขวัญแก่ผู้คนในเมืองเชียงใหม่ เป็นการสร้างจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี สร้างความสามัคคีของชาวเมืองเชียงใหม่ และแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองเชียงใหม่อีกด้วย ดังนั้นทางเทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้ร่วมกับหน่วนยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่จัดประเพณีนี้ขึ้นทุกปี และสถานที่ประกอบพิธีคือบริเวณกลางใจเมือง ประตูเมือง และแจ่งเมืองจำนวน 10 แห่ง ได้แก่ กลางเวียง ประตูช้างเผือก ประตูท่าแพ ประตูเชียงใหม่ ประตูสวนปรุง ประตูสวนดอก แจ่งศรีภูมิ แจ่งกะต๊ำ แจ่งกู่เรือง และแจ่งหัวลิน 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา