โลโก้เว็บไซต์ พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมเจ้า พิธีไหว้ครู และ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมเจ้า พิธีไหว้ครู และ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 1908 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

“ด้วยวิชาความรู้ที่ครูให้ พร้อมดอกไม้กราบลงตรงเท้าครู” วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมเจ้าและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านอุดร ตันติสุนทร ประธานมูลนิธิช่วยการศึกษาตันติสุนทร และเป็นดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.ล้านนา  ให้ความกรุณามาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณพรชัย เอี่ยมสนิทอมร นายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก ดร.เดชา ครุฑทิน ประธานชมรมรักษ์พระวิษณุกรรม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก กิจกรรมในพิธีประกอบด้วยสักการะหลวงพ่อมงคล ท่านราชสิทธิ์ ท้าวมาลีวราช พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมเจ้า พิธีเปลี่ยนผ้าเจียรบาด (ผ้าคาดเอว) และพิธีไหว้ครู  กิจกรรมทั้งหมดนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูรู้คุณต่อคณาจารย์ ที่ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และอบรมสั่งสอนให้นักศึกษาเป็นคนดี 
และ ช่วงเวลา 19.00 น. 
ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี พลตรีพรชัย เอี่ยมสนิทอมร นายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษา ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ลานพระวิษณุกรรมเจ้า มทร.ล้านนา ตาก #ทองกวาวช่อที่79

พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมเจ้า พิธีไหว้ครู พิธีบายศรีสู่ขวัญ - งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา