โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการผลิตข้าวคุณภาพให้ประชาชนบริโภคอย่างปลอดภัย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการผลิตข้าวคุณภาพให้ประชาชนบริโภคอย่างปลอดภัย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 445 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  16 มิถุนายน 2560 พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน  เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี,และคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก  นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม , นายกสามาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก , ผู้นำชุมชนตำบลบ้านและคณะกรรมการจากหลายภาคส่วน ประชุมหารือ ในหัวข้อเรื่องข้าวร่วมกับสถาบันพัฒนาสีแยกอินโดจีน ที่ห้องประชุม 1423 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ  มทร.ล้านนา พิษณุโลก เพื่อร่วมกันระดมแนวคิด พัฒนามาตรฐานการผลิตข้าวคุณภาพ  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคข้าวที่ปลอดภัย มีประโยชน์และมีคุณภาพ (ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม ปชส.มทร.ล้านนา พิษณุโลก)
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา