โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 40 ปีสวนสัตว์เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 40 ปีสวนสัตว์เชียงใหม่


เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 อาจารย์อัคค์สัจจา  ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายนิพนธ์  วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี การดำเนินงานสวนสัตว์เชียงใหม่ ในการนี้ อาจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษากว่า 150 คน ร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานเพื่อนำไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 40 ปี ณ วัดกู่ดินขาว สวนสัตว์เชียงใหม่