โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ คว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ลุ้นต่อระดับอาเซียน ประเทศเวียดนาม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ คว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ลุ้นต่อระดับอาเซียน ประเทศเวียดนาม

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 19 เมษายน 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 410 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                8 นักศึกษาสาขาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ คว้า 1 เหรียญทองและ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 (World Skills Thailand 2014) ระหว่างวันที่ 6 – 9 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี การแข่งขันสาขา Mobile Robotics รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) จากการแข่งขันในสาขาแมคคาทรอนิกส์ ประกอบด้วยนายกิตติวัฒน์  กันทารักษ์, นายเกียรติศักดิ์  มูลสุริทร์, นายจักรพงศ์  หมื่นแสน และนายธวัชชัย  เมืองมูล นักศึกษาสาขาไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวส. 2 ชั้นปีที่ 2 โดยมีอาจารย์ธรายุทธ  กิตติวรารัตน์ ผู้ควบคุมทีม พร้อมรักษาแชมป์ 2 สมัยซ้อน เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 ณ ประเทศเวียดนาม และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน) จากสาขาสาธิต Mobile Robotic ประกอบด้วย นายชัยพร  สมบูรณ์ชัย, นายมงคล  เทพวรรณ, นายธีรัช  จันจองคำ และนายปฏิภาณ  ห่วงศร นักศึกษาสาขาไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวส. 2 ชั้นปีที่ 2 โดยมี อาจารย์จักรรินทร์  ถิ่นนคร ผู้ควบคุมทีม ร่วมเป็นกำลังใจให้ 4 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 ณ ประเทศเวียดนาม เดือนสิงหาคม 2557 นี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา