โลโก้เว็บไซต์ วันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2560 ผู้นำนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ สภานักศึกษา 9 ราชมงคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2560 ผู้นำนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ สภานักศึกษา 9 ราชมงคล


นายภูริภัทร์ ภูริจิตศิริ นายกองค์การนักศึกษา มทร.ล้านนา และนายกสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ปี 2560 พร้อมด้วย นางสาววัชรีวรรณ จันทร์แท่น ประธานสภานักศึกษา มทร.ล้านนา และ ประธานสภานักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภานักศึกษา 9 ราชมงคล ครั้งที่ 9 จัดขึ้นโดย มทร.ตะวันออก ณ โรงแรมการ์เด้นท์ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายด้านสภานักศึกษาร่วมกัน