โลโก้เว็บไซต์ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปกรรมฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปกรรมฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 มีนาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 430 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ นั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา