โลโก้เว็บไซต์ งานศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดตาก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดตาก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 646 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

RMUTL Tak News

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานในพิธีศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดตาก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากและมทร.ล้านนาตาก มีหัวหน้าส่วนราชการ ศาสนิกชนทุกศาสนา ผู้บริหาร คณจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักศึกษา โดยมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจ.ตาก ให้เกียรติปลูกดาวเรืองเป็นปฐมฤกษ์ 9 ต้น และผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนาตาก มอบต้นกล้าดาวเรืองให้หัวหน้าสาขา/สาขาวิชา และนักศึกษา เพื่อส่งต่อให้ส่วนงานอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการต่อ ณ โรงเพาะชำ บริเวณส่วนงานอาคารสถานที่

ภาพ : พัฒนพงศ์ ค้งตระกูล

ศาสนิกสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติฯ ปลูกต้นดาวเรืองออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา