โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทนนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตัวแทนนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 232 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนายกสโมสรนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณชั้น1 อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่  โดย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดนิทรรศการ โดยมีตัวแทนจากส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ขอบคุณภาพ/ข้อมูล ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา