โลโก้เว็บไซต์ กีฬาบัญชีสัมพันธ์ 7 สถาบัน ครั้งที่ 8 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กีฬาบัญชีสัมพันธ์ 7 สถาบัน ครั้งที่ 8

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 918 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบัญชีสัมพันธ์ 7 สถาบัน ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นริศรา  จันทร์เจริญสุข รองคณบดีด้านวิชาการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นประธานในพิธี ณ อาคารกิจกรรม มทร.ล้านนา ภายในงานมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การโชว์จากผู้นำเชียร์ของสถาบันต่างๆ ส่วนในช่วงค่ำเป็นการประกวด Mr. & Miss Sport Accounting 2016 ภายใต้บรรยากาศขันโตกล้านนา การฟ้อนรำวงและพิธีส่งมอบป้ายเจ้าภาพการจัดงานในครั้งต่อไป สำหรับการแข่งขันกีฬาบัญชีสัมพันธ์ 7 สถาบัน จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการการบัญชี ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในวิชาการบัญชี 7 สถาบันในจังหวัดเชียงใหม่ อันได้แก่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่‚ มหาวิทยาลัยแม่โจ้‚ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่‚ มหาวิทยาลัยพายัพ‚มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่‚ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา) โดยมหาวิทยาลัยพายัพจะเป็นเจ้าภาพจัดจัดการแข่งขันกีฬาบัญชีสัมพันธ์ 7 สถาบัน ครั้งที่ 9 ในปี 2560 ต่อไป     


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา