โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กันยายน 2560 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 1032 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สามารถดูรายละเอียดได้ที่  :  https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/09/20170907161500_30090.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา