โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 12,899 ตัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 12,899 ตัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กันยายน 2560 โดย นายภูเบศร์ แสงปุก จำนวนผู้เข้าชม 569 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา