โลโก้เว็บไซต์ 2 นักศึกษาสาขาการจัดการคว้า 2 รางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างสุข | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2 นักศึกษาสาขาการจัดการคว้า 2 รางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างสุข

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 330 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

2 นักศึกษาสาขาการจัดการ คว้า 2 รางวัล การประกวดสื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างสุข นายจิรายุส  พูลละผลิน และ น.ส.ศิริลักษณ์  มุกดา นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้า 2 รางวัล จากการประกวด “สื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างสุข” ครั้งที่ 2 รับเงินรางวัลรวม 30‚000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร   อาจารย์เมทินี น้อยเรือน อาจารย์ที่ปรึกษาเผยว่า 2 นักศึษาได้ส่งผลงานแอนนิเมชั่น เข้าร่วมการประกวดสื่อจาก 12 ผลงานของนักศึกษาทั่วประเทศ  โดยโครงการดังกล่าวฯ จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยคว้า 2 รางวัลได้แก่ รางวัล Popular Vote ประเภทสื่อแนะนำโครงการวัดสร้างสุข และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสื่อสร้างสรรค์เผยแพร่ 5 ส โดยผลงานของนักศึกษาทั้งหมดจะนำไปเผยแพร่ในนามกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ต่อไป ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา