โลโก้เว็บไซต์ กั๊น นิทรรศการสร้างสรรค์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กั๊น นิทรรศการสร้างสรรค์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 462 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กั๊น นิทรรศการสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 รศ.สุรพล  มโนมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “งานกั๊น” ครั้งที่ 2  จัดโดยนักศึกษาสาขาทัศนศิลป์ สาขาสถาปัตยกรรม สาขาการออกแบบและสาขาเทคโนโลยีศิลป์ รวมทั้งสิ้น 10 หลักสูตรภายในงานมีการแสดงผลงานของนักศึกษาแบบบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ในศตวรรษที่ 21 “STEM” (ด้านวิทยาศาสตร์ Science‚ เทคโนโลยี Technology‚ วิศวกรรมศาสาตร์ Engineering‚ คณิตศาสตร์ Mathematics) เข้าด้วยกัน  อาทิ การสร้างภาพยนตร์ การออกแบบโครงสร้างต่างๆ การทำเซรามิกเครื่องปั้นดินเผา การออกแบบและโชว์การจัดแสดงสินค้า การแกะสลักไม้และการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ การออกแบบเครื่องประดับและสิ่งทอ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การวาดภาพเหมือน ตลอดกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุก  ผู้สนใจสมารถชมนิทรรศการกั๊น จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2559 ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา