โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เดินหน้าสำรวจพื้นที่ทำฝายชะลอน้ำฉลอง ๗๒๐ ปีเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เดินหน้าสำรวจพื้นที่ทำฝายชะลอน้ำฉลอง ๗๒๐ ปีเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 398 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙  ผศ.อวยพร บัวใบ รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่บริเวณต้นน้ำในลำเหมืองห้วยแก้ว เพื่อสำรวจจุดก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการฝายชะลอน้ำร่วมใจฉลองเชียงใหม่ ๗๒๐ ปี  เพื่อคืนความชุ่มชื้นให้ผืนป่ารอบๆดอยสุเทพซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจาก ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ เชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติสุเทพ - ปุย ตลอดจนผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลสุเทพ ที่สนับสนุนบุคคลากรนำทางพื้นที่สำรวจและเป็นวิทยากรบรรยายการทำฝายชะลอน้ำตัวอย่างแบบคอกหมูหินทิ้ง โครงฝายชะลอน้ำร่วมใจฉลองเชียงใหม่ ๗๒๐ ปี มีเป้าหมายการจัดทำฝายชะลอน้ำจำนวน ๑‚๘๐๐ จุด รอบดอยสุเทพ และภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจสำรวจแล้วอาจารย์และนักศึกษา จะได้ประชุมเพื่อสรุปประเด็นจัดทำเป็นองค์ความรู้ถ่ายทอดให้กับนักศึกสาขาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ ๒ - ๓ ประมาณ ๒๐๐ คน ก่อนที่จะได้ลงพื้นที่นสร้างฝายชะลอน้ำตามเป้าหมายโครงการต่อไป  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา