โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมใจบริจาคโลหิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมใจบริจาคโลหิต

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 457 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณาอาจารย์และนักศึกษา มทร. ล้านนา ร่วมบริจาคโลหิต งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับหน่วยบริการโลหิต สภากาชาดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559  ในครั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตกว่า 165 คน ได้ปริมาณโลหิต 136 ยูนิต 54‚400 cc. ณ ห้องพยาบาลชั้น 1 อาคารศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา