โลโก้เว็บไซต์ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการโอทอปจังหวัดตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการโอทอปจังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1088 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 17 ตุลาคม 2560  คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมจัดนิทรรศการบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการโอทอปจังหวัดตาก โดยเป็นกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วย วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม(OTOPสัญจร) จังหวัดตาก จัดโดยคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องเวียงปิง โรงแรมเวียงตากรเวอร์ไซด์ 
          สำหรับการร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว คลินิกเทคโนโลยีฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดร่วมจัดนิทรรศการ รวมทั้งได้ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการโอทอปจังหวัดตาก โดยมีอาจารย์ณัฐอมร จวงเจิม และนางสาวสุนิสา  ติ๊บคำ เป็นตัวแทนของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ/ที่มาของข่าว : สุนิสา ติ๊บคำ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา