โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าที่ดินสำหรับจอดรถนักศึกษาและบุคลากรของ มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธิีเฉพาะเจาะจง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าที่ดินสำหรับจอดรถนักศึกษาและบุคลากรของ มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธิีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2560 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 400 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สามารถดูรายละเอียดได้ที่  :  https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/10/20171019155035_63713.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา