โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมให้กับพนักงานบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมให้กับพนักงานบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 ตุลาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 866 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               ด้วยความร่วมมือระหว่างคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมข้าวไรซ์เบอร์รี่ ไอศกรีมทุเรียน ไอศกรีมดอกอัญชัน ไอศกรีมมะม่วง และอื่นๆ ให้กับพนักงานบริษัทฯ ณ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2560 บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน ประมาณ 8 คน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำไอศกรีมข้าวไรซ์เบอร์รี่ ไอศกรีมทุเรียน ไอศกรีมดอกอัญชัน ไอศกรีมมะม่วง และอื่นๆ และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อทำไอศกรีมนมสด ไอศกรีมผลไม้ และไอศกรีมสมุนไพร ให้กับคนไทยรับประทาน ต่อไป...

ข่าว/ภาพ โดยอาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา