โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบ Server Dell  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบ Server Dell

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 ตุลาคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 589 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 อาจารย์ภาณุเดช  ทิพย์อักษรพร้อมด้วยอาจารย์อรรคพล  วิเวก อาจารย์ประจำหลักสูตร คอบ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นตัวแทนรับมอบ Server Dell จำนวน 1 ตัว จากตัวแทนบริษัท โมวาซี่ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนของสาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ต่อไป ณ บริษัท โมวาซี่ เทคโนโลยี อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา