โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านสาขาหาหาน้องใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรเกษตรศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านสาขาหาหาน้องใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 พฤศจิกายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2260 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    4 พฤศจิกายน 2560 หลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านสาขาหาหาน้องใหม่ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 60 โดยมีอาจารย์ชัยธวัช  จารุทรรศน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษา
     การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงการจัดการเรียนการสอนในสาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ และสาขาประมง ป็นแนวทางในการเลือกสาขาวิชาเอก โดยมีการจัดกิจกรรม 3 ฐาน ประกอบด้วย ฐานสาขาสัตวศาสตร์ ศึกษาดูงานฟาร์มไก่ไข่และโรงเรือนไก่เนื้อระบบปิด ฐานสาขาพืชศาสตร์จัดกิจกรรมกลุ่มและศึกษาดูงานโรงเพาะเห็ดอัตโนมัติ ฐานสาขาประมง พบปะอาจารย์ รุ่นพี่ และศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ณ ฟาร์มประมง  
     ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
     เรียบเรียงโดย : ดร. ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา