โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมงานสภากาแฟเวียงเจ็ดลินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมงานสภากาแฟเวียงเจ็ดลินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 475 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560  ผศ.ดร.วรวุธ  ชัยเนตร รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลินประจำเดือนธันวาคม 2560 ณ อาคารโสภณ  ดำนุ้ย สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยรับเกียรติจากนายปวิน  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางมลสุดา  ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมงาน สำหรับการจัดกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลินในครั้งนี้สวนสัตว์เชียงใหม่และเชียงใหม่ ซู อคาเรียม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ครั้งถัดไปท่าอากาศยานเชียงใหม่และศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ จะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภาแฟเวียงเจ็ดลิน

ภาพ: นายวิทยา  กวีวิทยาภรณ์ นักประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา

ข่าว: น.ส.สิริญญา  ณ นคร นักประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา