โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2560 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 481 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ว่าด้วย การประชุมความร่วมมือติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เปิดการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อย่างหลากหลายองค์กร
         โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วม “ลงนามความร่วมมือ ในงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ” เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้มีความเจริญก้าวหน้าและมีความปลอดภัย จัดการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ หอพัก ๗๐๐ ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา