โลโก้เว็บไซต์ วทส. จัดโครงการ Chevron Enjoy Science  สนุกวิทย์ พลังคิด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วทส. จัดโครงการ Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 428 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา เป็นประธานเปิดงานในโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคตซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มทร.ล้านนา บริษัทเซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด – สถาบันคีนันแห่งเอเชีย – สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) – สถานประกอบการ และสถานศึกษาในเครือข่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรทาง STEM for TVET ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการฝึก Teacher Training ซึ่งมีกำหนดการจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 – 26 มีนาคม 2559 ณ ห้อง Knowledge Theater อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา   ข่าวโดย : แผนกงานทะเบียนและสารสนเทศ วทส. ภาพ : นิพนธ์  เขื่อนแก้ว / บวรศักดิ์  สมเคราะห์ / ศศิรดี  พานชาตรี  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา